• Fullt starf
  • Fast ansatt
  • Umsóknarfrestur: 18.10.2023

Vinnustaður: Göteborg - Theres Svenssons gata , Stockholm - Hantverkargatan og Västerås

Som bebyggelseantikvarie på Norconsult får du arbeta brett med olika typer av kulturmiljöunderlag och analyser. Vi har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Och nu vill vi bli fler för att kunna möta alla viktiga frågor och utvecklande projekt.

Kulturmiljöavdelningen bidrar med att integrera kulturmiljösperspektivet inom olika uppdrag som rör samhällsplanering, kulturmiljöstrategier och kulturmiljövård. Vi har lång myndighetserfarenhet, är väl införstådda i kommunala och statliga samhällsplaneringsprocesser och arbetar med såväl offentliga som privata uppdragsgivare. Vi bedriver även utvecklingsprojekt och forskning inom kulturmiljöområdet.

Våra medarbetare är specialister inom bebyggelse, arkeologi, landskap och det gröna kulturarvet. Vi hanterar kulturmiljövärden kopplat till den kommunala planprocessen, infrastrukturplanering, miljökonsekvensbedömningar, förvaltning m.m. Tillsammans med offentliga eller privata uppdragsgivare och samarbetspartners arbetar vi både nationellt, regionalt och lokalt. Vi är för närvarande tolv medarbetare i Stockholm, Västerås och Göteborg, varav sex byggnadsantikvarier.

Som bebyggelseantikvarie inom kulturmiljöavdelningen arbetar du brett med olika typer av kulturmiljöanalyser. Från bebyggelseinventeringar till antikvariska förundersökningar, antikvarisk medverkan enligt Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen, kulturmiljöprogram, kulturmiljöutredningar och konsekvensbedömningar i såväl stadsmiljö som landsbygd. Vi arbetar även med inventering och underhåll av infrastrukturens egna kulturmiljövärden. Hos oss får du arbeta både med specifika byggnadsantikvariska frågor och med bredare kulturmiljöutredningar tillsammans med våra bebyggelseantikvarier, kulturmiljövetare, arkeologer och kulturgeografer.

Du samverkar med övriga team inom Norconsult inom ett brett urval av uppdrag. Arbetet inbegriper kontakt med beställare och samarbetspartners. De flesta projekten genomför vi i team. Resor i tjänsten förekommer ofta i samband med fältbesök i projekten, men merparten av vårt arbete sker på våra kontor. Vi har stor flexibilitet för arbete hemifrån.

Din profil

Vi söker såväl juniora konsulter som dig med mer erfarenhet. Du har en relevant högskoleutbildning som byggnads-, bebyggelseantikvarie samt en god förmåga att uttrycka dig i skrift och att ta fram illustrativa underlag. Det är meriterande om du har god kunskap om Plan- och bygglagen och kulturmiljövårdens övriga lagstiftningar samt erfarenhet av att arbeta som kulturmiljökonsult eller erfarenhet från kulturmiljöarbete på kommunal eller statlig myndighet. Du är van vid att arbeta med GIS och/eller Adobe CC-programsviten.

Som konsult hos oss gillar du att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av teamet, som handläggare och uppdragsledare. Du har en god förmåga att kommunicera med våra kunder och arbeta strukturerat och affärsmässigt, från anbud till levererat projekt. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja och drivkraft att ha kul på jobbet, samverka mellan discipliner och kompetensområden och vara en del av vårt kreativa och lösningsorienterade företagsklimat.

För den mer erfarne sökanden är det meriterande med en längre bakgrund som kulturmiljökonsult samt erfarenhet av arbete med byggnadsminnen och kyrkliga miljöer liksom kunskaper inom material och konstruktion.

Vi rekryterar framför allt till våra kontor i Stockholm, Västerås och Göteborg, men ditt intresse och kompetens har större betydelse än var du finns och vilket kontor du vill tillhöra. För den juniora tjänsten ser vi dock att du åtminstone initialt kan vara placerad på något av de kontor där flertalet är placerade, det vill säga i Göteborg eller Stockholm.

Norconsult

För Norconsult är alla människors lika värde och rättigheter en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5900 medarbetare i koncernen och 1200 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor.  Med engagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/helena-fenn%C3%B6-89699025/

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker med cv, personligt brev samt examensbevis

Laus störf innan Norconsult

Við hjá Norconsult erum alltaf að leita að góðu fólki. Kynntu þér málið hjá okkur.

Contact persons

Helena Fennö

tf. Avdelningschef

Hafa samband við okkur

Hafa samband