Nyutdannede Sivilingeniører/Ingeniører – VVS-teknikk

 • Fullt starf
 • Umsóknarfrestur: 01.11.2023

Vinnustaður: Sandvika Vestfjordgaten

Norconsult søker etter nye medarbeidere til VVS-avdelingene ved Hovedkontoret fra august 2024: 

 • Bygg og Eiendom VVS  

 • Sykehus og Renrom 

 • Industriell Prosess og Ventilasjon

 • Energi og Smartteknologi  

Arbeidsoppgavene vil knytte seg til bygg- og eiendomsprosjekter samt industribygg både i Oslo-området og nasjonalt med hovedvekt på nærings- og undervisningsbygg, Forsknings– og laboratoriebygg, helsebygg og sykehus. Stillingene vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et trygt og dynamisk miljø hvor vi er opptatt av å lære.  

 

Avdeling Bygg og Eiendom VVS har ca 60 ansatte, hvorav de fleste har en utdannelse innen energi og miljø/klimateknikk/VVS/maskin. Vi arbeider med VVS, slukkeanlegg og inneklima innen alle typer yrkes- og formålsbygg og i alle prosjektfaser inkludert flere prosjekter i samspill. Blant større oppdrag kan nevnes Livsvitenskapsbygget (detaljprosjektering ventilasjon), Construction City, Helgerudkvartalet i Sandvika, Spektrumskvarteret, Stovner Bad, Campus Ullevål, utvikling og transformasjon av bygningene på gamle Fornebu Lufthavn (Flytårnet), flere skolebygg i Oslo og omegn samt en rekke andre store og små prosjekter. 

Avdeling Sykehus og Renrom består av 46 medarbeidere hvorav de 2/3 arbeider med rådgivning og prosjektering av VVS anlegg og spesialanlegg i sykehus og tilsvarende komplekse bygg og installasjoner Blant de større oppdragene kan nevnes AHUS Psykisk Helse Nordbyhagen, Livsvitenskapsbygget, Samlokalisering av Havforskningsinstituttet & Fiskeridirektoratet i Bergen, Haugesund sykehus BT 2, Oslo Universitetssykehus, IFE Kjeller, Nytt Klinikk og protonbygg - Radiumhospitalet, Nye Førde Sjukehus, Nytt Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik sykehus. 1/3 av medarbeiderne arbeid med rådgivning innen validering, kvalitetssikring og renrom innen farmasøytisk industri sykehus og laboratoriebygg. 

 

Avdeling Industriell Prosess og Ventilasjon har nasjonale og internasjonale kunder innen landbasert industri og energigassprosesser (hydrogen, ammoniakk, LNG og CO2 fangst).


Vår styrke er våre ca. 50 erfarne ingeniører og sivilingeniører som benytter en bred teoretisk base for å løse praktiske utfordringer for våre kunder og nå er vi på jakt etter flere dyktige medarbeidere.


Vi søker etter sivilingeniører/ingeniører med kunnskap og interesse for prosjektering av støttesystemer for prosess og VVS innen industrielle virksomheter både i Norge og internasjonalt. Interesse for systemtenkning og anleggsdesign er en fordel.


Vårt arbeid består av å analysere prosessbehov, foreslå løsninger og prosjektere støttesystemer og tekniske anlegg. Vi benytter 3D-modellering i våre oppdrag. Kjennskap til slike verktøy er ønskelig, men nødvendig opplæring vil bli gitt.

 

I avdeling Energi og Smartteknologi jobber det omtrent 50 medarbeidere med bakgrunn fra både energi- og automasjonsfag. De har smart bruk av energi som sitt hovedfokus og jobber med å planlegge og designe helhetlige lokale energiløsninger for bygg og områder. Det være seg alt fra tidligfase energiplaner til solcelleanlegg, varmepumpeanlegg, fjernvarmedistribusjon og -produksjon til energioptimaliseringsanalyser i eksisterende anlegg. Noen typiske eksempelprosjekter er ny energiforsyning UIS, Fjernvarmeutbygging Jessheim, Energigjenvinning ved nye Alvim renseanlegg og Energiledelse for UIO.

Fagfeltet VVS er i utvikling, der spesielt bruken av ny teknologi og nye prosjekteringsmetoder er økende. Dette gjør at du som ung ingeniør blir involvert i prosjektene på en spennende måte og har stor påvirkning i beslutningsprosessene. Dette stiller krav til deg og dine leveranser, men innenfor trygge rammer hos oss.

På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen VVS, med 330 medarbeidere, hvorav om lag halvparten er ved hovedkontoret i Sandvika. Divisjon Teknikk og Industri i Sandvika har omtrent 350 godt kvalifiserte ansatte innen ulike fagmiljøer, hovedsakelig VVS, elektro, energi og automasjon. Hos oss møter du engasjerte kolleger, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer med bred kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi søker nå etter flere dyktige sivilingeniører/ingeniører innen VVS-faget. 

 

Arbeidsoppgaver vil være: 

Markedsområdet Bygg og eiendom er i positiv utvikling og vår oppdragsmengde øker. Vi søker derfor etter dyktige personer som fra august 2024 vil være med å utvikle våre tjenester innen: 

 • Prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg 

 • Modellering i Revit 

 • Romklimaberegninger og -analyser 

 • Tilstandsanalyser og feilsøking på VVS-tekniske anlegg 

 • Deltagelse i markedsarbeid, tilbud og kundepleie 

For oss er det viktig at du: 

 • Er nyutdannet vår 2024 med master – eller bachelorgrad eller teknisk fagskole i kombinasjon med relevant praksis 

 • Er ansvarsbevisst 

 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig 

 • Er kreativ og løsningsorientert 

 • Har sosial legning og gode samarbeidsevner 

 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner 

Hos oss får du: 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag 

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser 

 • Stor fleksibilitet i arbeidshverdagen 

 • Fokus på kompetanseutvikling 

 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende tverrfaglige prosjekter sammen med dyktige medarbeidere 

 • Muligheter til å jobbe med ny teknologi og fremtidens prosjekteringsmetoder 

 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø 

 • Tilrettelagt opplæring og kurs i fag og BIM-modelleringsverktøy 

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) 

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi 

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. 

Stillingen vil være utviklende og utfordrende for den rette person. Innenfor fagområdet er det i dag utstrakt faglig samarbeid på tvers av kontorene for å utvikle de beste, og mest innovative tekniske løsningene. Norconsult har både regionale og landsdekkende faglige nettverk som du vil bli en del av.

Kontorsted: Sandvika. Selskapets lokaler i Lillestrøm, Drammen, Hønefoss, Ski og Oslo kan også være aktuelle på sikt. 

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. 

Da det er 4 ulike avdelinger som ansetter ønsker vi at du angir hvilken avdeling som er mest attraktiv i søknaden og hvorfor (ta evt kontakt med kontaktpersonene under ved spørsmål): 

Bygg og Eiendom VVS (avdelingsleder Bjørnulf Hannevold, bjornulf.hannevold@norconsult.com, mobil 903 60846) 

Sykehus og Renrom (avdelingsleder Kåre Kallmyr, kare.kallmyr@norconsult.com, mobil 454 04 880) 

Industriell Prosess og Ventilasjon (avdelingsleder Per Espen Kristofersen, per.espen.kristofersen@norconsult.com, mobil 454 04848) 

Energi og Smartteknologi (avdelingsleder Erlend Haugland Næs, erlend.haugland.naes@norconsult.com, mobil 454 04 864) 

 

Angivelse av en avdeling vil ikke være ekskluderende for vurdering av egnethet hos øvrige avdelinger, men en indikasjon og ditt primærønske. 

Søknadsfrist: 1.november. Søknader blir behandlet løpende så det er ingen grunn til å vente med å sende inn din søknad.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 900 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT. 

Laus störf innan Norconsult

Við hjá Norconsult erum alltaf að leita að góðu fólki. Kynntu þér málið hjá okkur.

 • Bjørnulf Hannevold

  Avdelingsleder Hovedkontor

 • Erlend Haugland Næs

  Avdelingsleder Hovedkontor

 • Kåre Kallmyr

  Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom

 • Per Espen Kristofersen

  Avdelingsleder

 • Hafa samband við okkur

  Hafa samband